IV. Uluslararası Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi
4thInternational Cleaning and Personal Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu