SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI


  • Hammaddeler, Kaynakları ve Gelecek Eğilimleri

  • Üretim Teknolojileri

  • Tüketici Beklentileri ve Pazarlama Eğilimleri

  • Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon

  • Sektörün Sesi

  • TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
    Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu