KATILIM KOŞULLARI


Katılım ücreti
Olağan katılımcı 600 TL
Öğrenci katılımcı 300 TL
Günlük katılım ücreti 300 TL


* Katılım ücretine konaklama dahil değildir.
Min. 2 Gece Konaklama İçin Her Şey Dahil Gecelik Konaklama Ücreti 300 TL’dir.
Tek Kişilik Odada, Min. 2 Gece Konaklama İçin Her Şey Dahil Gecelik Konaklama Ücreti 390 TL’dir.

**Günlük ve Öğrenci Katılım Ücretlerine 18.00’a Kadar İkram ve Yemekler Dahildir.

TL için; Hesap No : Türkiye İş Bankası Alsancak Şubesi 3401-632101
IBAN No: TR56 0006 4000 0013 4010 6321 01

BİLDİRİ ÖZETİ KOŞULLARI


İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı 200 sözcükten az olmayacak, 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde ve anlaşılır bir içerikte hazırlanan bildiri özetleri 12.07.2019 tarihine kadar icpc2019@kmoetkinlik.org adresinden Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Özetler; A4 formatında üstten ve alttan 2,5’er cm, soldan 3 cm, sağdan 2 cm boşluk bırakılarak, “Times New Roman” yazı tipinde 11 punto ve tek satır aralığında MS Word ile yazılır. Özetin başlığı kalın harflerle ortalanmış olmalı, bir satır boşluk bırakılarak yazarların ad ve soyadları; tekrar bir boşluk bırakılarak unvanları, çalıştıkları kurumlar ve adresleri yazılır. Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilir ve e-posta adresi ayrıca belirtilir. Adresten sonra 2 satır boşluk bırakılarak özet yazılır.

Not:Bildiri Özetleri kitaba basılacak ve katılımcılara verilecektir.TAM METİN YAZIM KURALLARI


Tam metim yazım kuralları için tıklayınız.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI


Tam metim yazım kuralları için tıklayınız.