BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABINA REKLÂM KOŞULLARI


Sempozyumda sunulacak bildiri özetleri bir kitapta toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır. İlgili konularda etkinlik gösteren kuruluşların ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla kitaba reklâm alınacaktır.

1. Bildiri özetleri kitabı 16.5x23.5 cm. boyutlarında olacaktır. Reklam boyutları 15.5x22 cm sınırlarını aşmamalıdır.
2. Siyah beyaz baskının yanı sıra ek renk kullanılacağı gibi trikromi baskı da yapılabilecektir. Reklam bedelleri siyah beyaz ve renkli baskılar için aynıdır.
3. Reklam vermek isteyen kuruluşlar 10 Eylül 2019 tarihine kadar reklam başvuru formunu, baskıya hazır 2 adet basılı asıl ve “.tiff” formatında reklamının 1 adet CD kopyasını yazışma adresine ulaştırmaları ve reklam bedellerini 10 Eylül 2019 tarihine kadar ilgili hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir.


Reklam bedelleri

Arka Kapak 3000.00 TL
Ön İç Kapak 2000.00 TL
Arka İç Kapak 1500.00 TL
İç Sayfalar 1000.00 TL
Kitap Ayracı (4 cm x 25 cm) 1500.00 TLSERGİ KATILIMI


Sergiye katılım bedeli 300 TL/m2dir ve en küçük stant alanı 6 m2’dir. Katılan kuruluşlar gerekli malzemeyi serginin açılışından 24 saat önce serginin bulunduğu alana getirmek ve en az 15 saat once ürünlerini sergilemek üzere tüm hazırlıklarını tamamlamak ve sergi süresince stantlarında yetkili kişiler bulundurmakla yükümlüdürler.

SPONSORLUK KOŞULLARI


A- Platin Sponsor: 20,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Bildiri özetleri kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa reklam,
• 5 kişi ücretsiz delege,
• 20 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.
• Sempozyum esnasında kullanılacak yaka kartı ve ipi sponsorluk bedeline dahildir.
• Yaka kartı ipinde sponsor firmanın logosu yer alacaktır.

B- Altın Sponsor: 15,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Bildiri özetleri kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa reklam,
• 4 kişi ücretsiz delege,
• 15 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

C- Gümüş Sponsor: 10,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Bildiri özetleri kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa reklam,
• 3 kişi ücretsiz delege,
• 10 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

D- Bronz Sponsor: 7,500 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• 2 kişi ücretsiz delege,
• 8 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

E- Sempati Sponsor: 5,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• 1 kişi ücretsiz delege,
• 6 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

F- Sempozyum Çantası Sponsorluğu: 7,500 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Sempozyum çantasının bir yüzünde sponsor firmanın logosu yer alacaktır.
• 6 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

G- Ulaşım Sponsorluğu: 6,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Sempozyum esnasında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan, sempozyumun yapılacağı otele ulaşım sağlayacak araçların sponsorluğudur.
• 1 kişi ücretsiz delege,
• 6 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

H- Bloknot ve Kalem Sponsorluğu: 5,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Sempozyumda dağıtılacak bloknot ve kalemlerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır.
• 1 kişi ücretsiz delege,
• 6 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.

I- Çağrılı Konuşmacı Sponsorluğu: 2,000 TL Nakit Destekleme Karşılığı
• Çağrılı konuşmacıların ulaşım ve konaklama masrafları sponsorluk bedeline dahildir.
• 6 m2 sergi alanı verilecektir,
• Her türlü basılı sempozyum duyurusunda ve kitabında, sempozyum ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır.


* Sponsor firmalar isterlerse 100 gramı aşmayacak şekilde tanıtım broşürü ve hediyesini sempozyum çantasına konulmak üzere iletebilirler.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu