SEMPOZYUM TAKVİMİ


12.07.2019 Genişletilmiş Bildiri Özetleri Son Tarih
23.08.2019 Bildiri Kabulünün Duyurulması
10.09.2019 Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi
10.09.2019 Reklam Başvurusu için Son Tarih
10.09.2019 Sponsorluk Başvurusu için Son Tarih
10.09.2019 Sergi Başvurusu için Son Tarih

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu