VI. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları

22-24 Ekim 2020, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Polimerik kompozitler, bilimsel ve teknolojik alanda giderek daha nitelikli gelişmeler göstermektedir. Yeni uygulama alanları ile üretim sanayinde önemli bir yer kaplamaktadır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bilindiği gibi bu konuya ilişkin yenilikleri sanayi, kamu ve eğitim/araştırma kurumlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımı ile yeni iş birlikleri sağlamaktadır. Sempozyum ilki 2006 yılında Ulusal olmak üzere, 2008 yılından bu yana Uluslararası nitelikte 2 yılda bir odamız tarafından tekrarlanmaktadır.

Bu yıl düzenlenecek olan “VI. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU VE ÇALIŞTAYLARI” etkinliğimiz KMO Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak sempozyumun ana teması ‘POLİMERİK KOMPOZİTLERE DÖNGÜSEL BAKIŞ’ olarak belirlenmiştir.

Polimerik Kompozitlerin yaygın olarak kullanıldığı sektörler içinde öne çıkan ana konular;

1. Ulaştırma Sektörü
2. Savunma Sanayi
3. Yapı ve İnşaat Sektörü
4. Uzay ve Havacılık Sektörü
5. Elektrik – Elektronik Sektörü
6. Enerji Sektörü
7. Eğlence Sektörü