BILDIRI ÖZETLERI


Bildiri özetleri Türkçe ve Ingilizce hazirlanacaktir. Özetler her iki dilde en az 200’er sözcükten olusmak üzere, ikiser sayfayi asmayacak sekilde ve içerik anlasilabilir biçimde verilerek 05 Ağustos 2017 tarihine kadar kmoegekongre@gmail.com adresinden Sempozyum Sekretaryasi’na ulastirilmalidir. Bildiri özetleri “amaç”, “materyal-yöntem”, “ön degerlendirmeler” alt basliklari ile birlikte en az üç anahtar sözcük içermelidir.
Gelen bildiriler üç uzman hakem bilim insanı tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu Sözlü, Poster ve Ret şeklinde olabilecek ve bildiri sahiplerine sonuçlar ulaştırılacaktır.