DAVET

Konunun önemini ve gerekliliğini vurgulayarak katkılarını ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri bu etkinlikleri birliktelikle daha güçlü ve başarılı kılmak için davet ediyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu