KONGRE TAKVİMİ


15.09.2017 Bildiri özetleri son tarih

22.09.2017 Özet kabulünün duyurulmasi

15.10.2017 Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

15.10.2017 Sponsorluk Başvurusu için Son Tarih

15.10.2017 Reklam Başvurusu için Son Tarih

01.10.2017 Çalıştay Başvurusu için Son Tarih